Vietnes ziņas

Uzlabojumi Mārupes ielas dienesta viesnīcas Wi-Fi

 
 
Jānis Laizāns attēls
Uzlabojumi Mārupes ielas dienesta viesnīcas Wi-Fi
nosūtīja Jānis Laizāns — Friday, 2017. gada 20. January, 20:40
 

Mārupes ielas dienesta viesnīcā tika vairākkārt veikta ētera mērīšana un Wi-Fi testēšana, ko veica RSU IT speciālisti gan ārējie eksperti. Rezultātā tika konstatēts, ka esam izsmēluši esošo Wi-Fi 2.4GHz frekvenču joslas kapacitāti, sakarā ar ētera noslogošanu ar ēkas iedzīvotāju privātajiem Wi-Fi rūteriem.
Lai uzlabotu RSU Wi-Fi darbību Mārupes ielas dienesta viesnīcā tiks veikta Wi-Fi tīkla eduroam un RSU guest pilnīga pārslēgšana uz 5 GHz Wi-Fi frekvenci, kurā varēs strādāt jaudīgākās tīkla ierīces tādejādi atslogojot esošo 2.4 GHz frekvencei, kā arī tiks pilnveidots esošais RSU Open tīkls 2.4 GHz frekvencē, kuru saglabāsim, lai var izmantot Wi-Fi tīklu ar tām tīkla iekārtām, kas neatbalsta 5 GHz frekvenci.
Jaunā standarta izmantošana ļaus efektīvi izmantot moderno tīkla ierīču resursus, kā arī atbrīvos ēteru 2.4 GHz savienojumiem.
Tīkla konfigurācijas maiņa tiks veikta pirmdienas laikā.
Pirmdien no 17:00 līdz 20:00 dienesta viesnīcā būs IT speciālists, kas nepieciešamības gadījumā palīdzēs pieslēgties pie jaunā tīkla.