Site news

RSU e-studijas

 
Picture of RSU Administrator
RSU e-studijas
by RSU Administrator - Thursday, 10 June 2010, 12:30 PM
 
RSU e-studijas ir pieejamas 24 stundas diennaktī gan no RSU centrālās ēkas un RSU kopmītnēm, gan arī no Jūsu mājām. Šeit Jūs atradīsiet gan gaidāmo notikumu kalendāru, gan jaunākās RSU ziņas un diskusiju forumus, gan arī studiju materiālus un visu jaunāko informāciju par to, ko Jūsu kursa pasniedzējs vēlēsies Jums nodot – papildus uzdevumus, kolokvija/eksāmena jautājumus, noderīgus papildmateriālus u.tml.

RSU e-studies are available 24/7, and you can access them from the RSU Central Building or RSU Student Hostel, as well as from the comfort of your home. Here you will find information about upcoming events, all the latest RSU news, discussion forums as well as study materials and any additional information, which your professor will give to you – assignments, exam/colloquium questions and other useful additional materials and information.