Tālākizglītības fakultātes Kursu daļas kā viens no galvenajiem uzdevumiem ir organizēt profesionālās pilnveides izglītības programmas, garantējot izglītojamajiem plašas iespējas iegūt kvalitatīvu un mūžilgu tālākizglītību.

Aicinām akadēmiskos mācībspēkus, savas nozares speciālistus un profesionālo asociāciju pārstāvjus ar savu intelektu, zināšanām un bagāto pieredzi iesaistīties mācību programmu veidošanā – kursu, semināru, konferenču un individuālo mācību vadīšanā, tādējādi nodrošinot jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un profesionālo pilnveidi dažādās jomā, kā arī savlaicīgu sagatavošanos resertifikācijai veselības aprūpes darbiniekiem.