RSU Rezidentūras studiju fakultātes mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu, atbilstoši valsts likumdošanas prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai specialitātē. RSU Rezidentūras studiju fakultāte piedāvā studijas kādā no 62 ārstu specialitātēm 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā „Rezidentūra medicīnā”

Rezidentūras studiju programmas vada augsti kvalificēti pasniedzēji, ar zinātnisko grādu – vadošie speciālisti savās nozarēs. Mācības notiek Latvijas vadošajās klīnikās, moderni aprīkotās mācību, klīniskajās un zinātniskajās bāzēs.Rezidentiem ir iespējas aktīvi apgūt un patstāvīgi veikt pacientu izmeklēšanu, terapiju, strādāt ar modernām tehnoloģijām.

Studiju ilgums 3 – 6 gadi, atkarībā no izvēlētās specialitātes. Piešķirtais grāds - speciālista kvalifikācija.