Tālākizglītības fakultāte

Tālākizglītības fakultāte strādā trīs virzienos.

Pirmais – rezidentūras daļa:  ārstu studijas kvalifikācijas iegūšanai izvēlētajā specialitātē, lai saņemtu sertifikātu, t.i., atļauju patstāvīgam darbam.

Otrais – kursu daļa, kas piedāvā gan sagatavošanas kursus skolēniem, lai sekmīgi nokārtotu vidusskolas centralizētos pārbaudījumus un iestājpārbaudījumus RSU, gan arī  profesionālās pilnveides programmas sertificētiem ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, vecmātēm, farmaceitiem, veselības aprūpes vadītājiem, tāpat speciālistiem, kas saistīti ar citām RSU darbības jomām.

Trešais – pēc pasaules augstskolu prakses pavisam nesen izveidotā atvērtā universitāte. Jebkurš interesents (ierobežojumi ir vienīgi medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās, kur apmeklētājam jābūt noteiktam iepriekšējās izglītības līmenim) kopā ar RSU studentiem var apmeklēt  lekcijas un praktiskās nodarbības. Apgūstot studiju priekšmetus, iespējams saņemt studiju kredītpunktus.